Rezultati natječaja za upis u prvi razred 2020/ 21

     

       BODOVNA LISTA

PRIJAVLJENIH KANDIDATA NAKON PRIJEMNOG ISPITA

r.b. IME I PREZIME KANDIDATA BODOVI
1. JANA ERANOVIĆ 15
2. DORIJAN KUJUNDŽIJA 15
3. LEONA VRDOLJAK                         15
4. ANTE DŽEKO                           15
5. MATEJ PAVIĆ                                        15
6. MAGDALENA ĐURAN                               15
7. ANA BREŠIĆ                      15
8. IVAN VUKOJA                                            15
9. PETAR ČALIŠ                                      15
10. MATEA LIJOVIĆ 4, RAZRED                                    15
11. BUGA BRDAR                             15
12. MARIA URSA                               15
13. INJA KURKA                                    15
14. ANA LENA ŠARIĆ                                 15
15. IVONA MANĐERALO                                        15
16. ŠIMUN BRDAR 14
17. ANA VIDOVIĆ                               14
18. IVA DOLIĆ                       14
19. MIHAELA NIČE                            14
20. LANA JURIČ                       14
21. STELA ROMANA HRGA                                 13
22. MATEA MANDIĆ                                         13
23. MAJRA JAREBICA                                      13
24. IVAN BRALO                                        13
25. MARIJA KRIVIĆ                                   13
26. ANA MATIĆ       12
27. REJHANA JANDRIĆ                      12
28. JURE BRALO                                 12
29. MATEO BAKOVIĆ                                                    12
30. HANA HODŽIĆ 11
31.  IRA HODŽIĆ           10
32. IVA PAVIĆ   10
33. IVAN BERIĆ                                            10
34. MIHAEL MARKOV                                9
35. JAKOV TIČINOVIĆ                                   9
36. ANA KRIŠTO                                   8
37. ANA DOLIĆ 7
38. NEJRA MURGA 6
39..  NIKOL LUČIĆ ODUSTALA

 

POPIS PRIMLJENIH KANDIDATA PO ODJELIMA

koji su nakon prijemnog ispita stekli pravo upisa u PRVI razred,

za školsku 2020 /2021.godinu

 

ODJEL GITARTE :  ANTE DŽEKO,  PETAR ČALIŠ, MARIA URSA  

ODJEL GLASOVIRA : JANA ERANOVIĆ, DORIJAN KUJUNDŽIJA, MATEJ PAVIĆ, INJA KURKA, ANA LENA ŠARIĆ, BUGA BRDAR,  ANA BREŠIĆ

ODJEL HARMONIKE :  IVAN VUKOJA, MAGDALENA ĐURAN, ŠIMUN BRDAR

ODJEL KLARINETA :  LEONA VRDOLJAK, MAJRA JAREBICA, REJHANA JANDRIĆ, MARIJA KRIVIĆ

ODJEL FLAUTE : IVONA MANĐERALO, IVA DOLIĆ, MIHAELA NIČE, LANA JURIČ, ANA VIDOVIĆ, MATEA MANDIĆ

ODJEL TRUBE : STELA ROMANA HRGA, IVAN BRALO, ANA MATIĆ, JURE BRALO

Upis primljenih kandidata obavit će se  3. lipnja od 9 do 14 sati u prostorijama škole. Prilikom upisa roditelji trebaju donijeti rodni list djeteta  i 20 KM za upis.

  1. lipnja 2020. godine