Nastavnici

Glasovir:
Nikolina Čorić
Berima Cero

Katarina Čolak

Harmonika:
Mladen Jelović
Mario Perković

Gitara:
Dario Šekerija

Katarina Čolak

Klarinet:
Martina Čato

VIolina:

Ajla Ahmetović

Truba:

Vedran Kolasević

Solfeggio:
Ružica Šagolj

Flauta:
Ružica Šagolj
Marija Pišković

Skupno muziciranje- zbor
Katarina Džeko

Orkestar harmonika
Mladen Jelović

Podvorkinja :

Sarafinka Barišić

Računovodstvo
Milica Džaja

Ravnatelj škole
Mladen Jelović