Raspored Javnih sati

PONEDJELJAK, 7. 5. 2018. 

KLARINET,  17.00

 FLAUTA,  18:0O

UTORAK, 8. 5. 2018.

GITARA, 17:00

SRIJEDA, 9. 5.  2018.

 GLASOVIR, 17:00, klasa nastavnice Belme Verem

 GLASOVIR,  18.00, klasa nastavnice Nikoline Ćorić 

ČETVRTAK, 10.5. 2018.

 HARMONIKA, 17.00